En sterk kobling med gruppen

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hva vil det si å være riktig koblet til gruppen?

Svar: Dette kalles å kunne se fremtiden, alle de neste skrittene mot målet, å få belønning; det er all min realisering som kun finnes i kontakten med venner. Og venner er ikke fysiske ansikter.

For å ha kontakt med dem er det ikke nok at jeg klemmer dem og danser med dem; det kreves snarere at vi forener oss til ett hjerte, til èn lengsel.

Og denne lengselen må finnes utenfor oss, som om hjertet går ut av kroppen og kobler seg sammen med alle andre hjerter. Når du har tilbøyelighet til å gjøre det, kan du forstå hva det er kabbalistene foreslår at vi må gjøre.

All forandring som går i retning av kontakt mellom hjertene vil være riktig, de vil naturlig, riktig og ordentlig vise oss retningen.

(131864)

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 6/4/14, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål