Feid opp fra mørket av en lysstråle

«Runde beholdere» er meget viktige for oss, fordi de inneholder alt lyset fra den endelige korrigeringen. Alt det lyset vi ennå ikke kan motta, helt fram til den endelige korrigeringen, eksisterer i runde sfærer og presser oss derfra. Det tar vare på oss, når oss som lyset som endrer, og fungerer både som det omsluttende og det indre lyset.

Vi mottar alt fra runde sfærer. Hele vår utvikling skjer på grunn av dem, for når jeg ennå ikke har en spirituell beholder (og vi har aldri en beholder for det neste nivået), er jeg plassert under presset fra runde sfærer. Beholderen renses av det omsluttende lyset – og dette lyset eksisterer i runde sfærer.

Av den grunn føler jeg ubehag; jeg blir kastet fra et sted til et annet, som i et magnetisk felt som tiltrekker og skyver meg bort. Jeg er tross alt ennå ikke i stand til å kontrollere meg selv og bli fylt ved hjelp av filteret, «linjen» (Kav). Derfor påvirker sfærene meg.

Den generelle styringen av verden skjer også gjennom runde sfærer. Derfor sier man at verden er «rund», global, eller helhetlig. Sirkelen sluttes liksom her: Den øvre ledelsen er blitt avdekket. Før vi begynner å motta den gjennom et filter, som «direkte» påvirkning, avdekkes den ovenfra som en «rund sfære» (Igulim), som hindrer oss i å gjøre dumme ting og ødelegge verden istedet for å nå målet som er tildelt oss.

Runde sfærer kontrollerer oss til vi er i stand til å ta rattet i egne hender ved å ta imot det fra skaperen. Da kalles det ikke lenger «direkte» fra vår side. I den grad vi tar imot lederrollen, kontrollen av all skapelse, fra skaperen og begynner å arbeide, begynner vi å bygge en rett linje.

I dag kontrolleres vi derimot fullt ut av de runde sfærene. Det finnes bare en liten gnist i hver av oss som er opplyst av den direkte lysstrålen (Kav Yashar).

En direkte lysstråle når oss ovenfra gjennom alle sfærene og tenner en gnist i oss som kaller oss til å begynne å arbeide gjennom denne direkte kanalen oppover. Alt annet fortsetter å være under kontroll av runde sfærer. Derfor eksistere hele verden, der vi ikke føler denne oppvåkningen av punktene i hjertene grunnet den direkte lysstrålen, i runde sfærer.

Med vekkelsen av punktene i hjertene får vi en mulighet til å knytte sammen «Israel, Toraen og skaperen» til en helhet i den samme direkte linjen som kommer til oss gjennom alle sfærene. I dette tilfellet endres også de runde sfærene, for når linjen går gjennom dem blir de fylt og skaper forandring. Dermed begynner jeg å føle ubehag: Jeg spør om meningen ved livet og betydningen av det som skjer. Jeg føler allerede spenning både innenfor og utenfor.

Fra den tredje del av den daglige kabbalaleksjonen 18/8/11, Talmud Eser Sefirot

Kommentarer / Spørsmål