Kvitt deg med dyret i deg

Spørsmål: Vil det å avdekke ondskap inni oss gjøre det vanskeligere for mennesket å oppnå kjærlighet til andre?

Svar: Det er jo nettopp det du avdekker: det onde i forhold til kjærlighet og samhold med andre. Alt annet ondt tilhører det bevegelige nivået.

Det finnes for eksempel hunder som biter, og det finnes søte, koselige hunder som blir kjæledyr. Dyr har også ulike personligheter. Vi refererer derimot ikke til godt eller dårlig humør, men måten mennesket avdekker den virkelige ondskapen på når han begynner å knytte seg til andre. Den reelle, onde tilbøyeligheten blir avdekket nettopp når man avviser målet.

Jeg knytter meg til andre for å kunne oppnå målet, skaperen. Vi avdekker ondskapen kun når vi streber mot målet. Det onde blir ikke avdekket uten en viss tilknytning til målet. Jeg kan være i dårlig humør, utålmodig og irritert, men dette kalles ikke ”ondskap” og tilhører ikke spiritualitet på noen som helst måte.

Når jeg prøver å oppnå kjærlighet til mine venner for å kunne oppnå kjærlighet til skaperen, og jeg da oppdager hvor mye det byr meg imot, er ondskapen nivået der vi føler bitterhet og avvisning. Ondskapen er vår motvilje mot å oppnå samhold.

Filtrer alle de menneskelige egenskapene, og kvitt deg med dyret i deg. Det finnes ”hunder”, ”kaniner” og ”esler” her blant oss. Gi slipp på alt dette, og ikke ta hensyn til det.

Profetene skrev i den forbindelse: ”Jeg kom, og det fantes ingen mennesker”. Ondskap assosieres kun med samhold og streben mot skaperen.

Fra første del av Morgenleksjonen 11/01/11, ”What is the Bread of the Evil Eye at Work”.

.

Kommentarer / Spørsmål