Den daglige kabbalaleksjonen 21.04.2011

Rabashs skrifter, “What Is the Need to Borrow Vessels from the Egyptians”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Passover, Bo (Come Unto Pharaoh),” “The Passover Sacrifice,” Avsnitt 186
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

ARIs skrifter, “Shaar HaKavanot”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Rabashs skrifter, Dargot HaSulam “The First of the Month”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål