Den daglige kabbalaleksjonen 21.06.2011

Writings of Baal HaSulam, Letter 33
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel Truma (Donation), ‘The Soul of Every Living Thing’”, Avsnitt 217, Leksjon 9
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 1 Table of Questions and Answers for the Meaning of the Words,” Avsnitt 18, Leksjon 28
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Preface to the Wisdom of Kabbalah, Avsnitt 11, Leksjon 7
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Matan Torah (The Giving of the Torah)”, Avsnitt 5, Leksjon 3
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål