Perfeksjon er samhørighet mellom hjertet og sinnet

Arbeidet med lyset og filteret (Zivug de Hakaa) er en type handling der mennesket nøye kalkulerer alle sine inntrykk, følelser, kjærlighet og hat, og bestemmer seg for hvordan de skal bruke alt dette, redusere og på samme tid utvikle sine egne følelser. Det står skrevet: “Jo større et menneske er, jo større er hans egoisme”, det vil si jo sterkere er hans følelser.

Han er stor på sitt nivå der han kan balansere den venstre og den høyre linjen, sinn og følelser, sette dem sammen langs midtlinjen og knytte dem sammen til giverkraften.

Derfor finnes det to tilstander i det spirituelle arbeidet: kjærlighet og frykt, som er knyttet sammen her. Kjærlighet betyr at mennesket oppdager en mulighet til å knytte seg til den øvre og som et resultat av dette vil han forstå og føle skaperens metoder, alle sammen. Nøkkelen er å forstå!

Før dette må mennesket jobbe, løfte seg over sine følelser og jobbe med sinnet, alt mens han oppnår sinnet til den øvre. På denne måten fortsetter han å bevege seg langs to linjer, som om han går på to bein.

I vår verden vil sinnet og følelsene alltid være i konflikt, og tvinger oss til å gjøre feil. I det spirituelle arbeidet er de derimot til hjelp for oss og knytter seg sammen for ett mål, og slik blir man perfekt.

Fra første del av Den daglige kabbalaleksjonen 8/8/2011,  Shamati #45

Kommentarer / Spørsmål