Resultatet av leksjonen

Spørsmål: I sin artikkel “The Arvut (Mutual Guarantee)«, skriver Baal HaSulam at vi må handle uten belønning, uten noen slags form for kompensasjon, og uten innblanding av egenkjærlighet. Hvordan kan vi fri oss fra forventningene om belønning og gode resultater?

Svar: Dere har verktøyene: den kabbalistiske metoden som kalles Toraen og gruppen. Om dere ønsker å knytte dere til hele gruppen og bygge den framtidige virkeligheten i den som et klart eksempel for alle, så gjør det.

Hvordan kan dere knytte dere sammen? Dere kan oppnå samhold gjennom Toraen, for lyset i den endrer. Alle må føle i hvilken grad han er knyttet til andre eller ikke. Hver og en må hele tiden prøve å sjekke om han gir impulser for å oppnå samhold.

Vår streben gjennom studiene er nødvendig. Hvor er bønnene i løpet av leksjonen? Hvor er bønnen som motiverer dere til å knytte dere sammen?

Det finnes et felles nettverk, men dets tråder er kuttet og vi må knytte dem sammen igjen. Vi kommer til leksjonen for å studere de brutte båndene mellom oss og for å forstå hvordan man kan veve dem sammen igjen. Dette er resultatene som vi må forvente av leksjonen. Gjør vi det?

Fra del fem av Morgenleksjonen 18/07/2011, “The Arvut (Mutual Guarantee)”

Kommentarer / Spørsmål