Ta del i arbeidet

Det er på høy tid at vi lager den første versjonen av vår intensjonsdeklarasjon”. Vi kan sitere ulike forskere i den, og forklare menneskehetens nåværende prøvelser og korreksjonsprosessen i den.

Når jeg snakket om krisen for fem-syv år siden var det ingen som var enige med meg. Helt til ganske nylig lo menneskene av «spekulasjoner» av dette slaget. For et år siden «bestemte» man at krisen var over, men det ble veldig snart klart at det ikke var riktig. Sammenbruddet fortsetter, og selv USA har begynt å synke.

Det er derfor vi må forberede en klar deklarasjon når det gjelder vårt syn på verden, for å vise at essensen i prøvelsene er den menneskelige egoismen, og at kuren er samhold og gjensidig garanti. Naturen tvinger oss til å være sammen innenfor ett ønske mens det viser seg i den nåværende, helhetlige virkeligheten.

Vi må klart og tydelig gi uttrykk for våre steg langs denne veien. Vi bygger et skikkelig samfunn, og vi begynner med en liten organisasjon som stadig utvides mer og mer som blir gjort om til en gigantisk verdensunion som er veldig mangfoldig, men samtidig preget av et sterkt samhold. På denne måten kurerer vi oss selv fra våre lidelser.

Jeg ber derfor alle våre venner: Om du har spesielle ferdigheter eller ideer, og du klarer å uttrykke dette budskapet skriftlig, gjennom videoklipp, sanger eller lignende, vær vennlig å sende oss ditt arbeid slik at vi kan bruke den samlede kraften i den gjensidige garantien for å skape metoden.

Gjennom vår kjærlighet for menneskeheten må vi prøve med all vår kraft å presentere dem for løsningen før lidelsene bryter ut for fullt. Vi må alle jobbe hardt for å hjelpe menneskene til å forstå hva som skjer.

Fra leksjon 3 under Bremen-kongressen 6/8/2011

Kommentarer / Spørsmål