Menneskehetens brannslukker

Ønskene som nå dukker opp i hele menneskeheten avsløres for oss i det felles omsluttende lyset. Derfor finner ikke menneskeheten svar på dem hos seg selv, og bryter bare ut i protester på ulike steder. Ingenting annet kommer til å skje. Ingen har et svar, eller en forståelse for hvordan man kan slukke denne brannen som stadig sprer seg og som kommer til å omslutte hele verden. Og det kommer ikke til å finnes noen løsning på det. Ingen «brannslukker» kan hjelpe, kun lyset som korrigerer og vender oss tilbake mot godhetens kilde.

Det er fordi lyset nå åpenbares i form av tøffe krefter med restriksjon, dom (Gevurot), og de kommer til å brenne ned hele menneskeheten om vi ikke blidgjør dem med nåde, giverkraften (Hesed), ved å ønske at denne egenskapen skal lede oss. Vi kan slukke denne brannen med vårt samhold og vende den altoppslukende brannen av dom om til kjærlighetens flamme.

Dette er mulig kun gjennom dyden av vår streben etter samhold. Derfor avhenger alt av vårt arbeid med å spre læren, vår kunnskap om løsningen – men enda mer av vårt indre arbeid, vårt ønske om å stå sammen med hverandre for å omfavne hele verden og gi dem lyset vi tiltrekker for dem. Og alt dette er for å tilfredsstille skaperen ved å bli lik ham.

Fra leksjonen 9/8/11, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål